Ajankohtaista

METSÄKAURIIN METSÄSTYS 2020-2021

- Ilmoittautuminen ennakkoon ennen pyyntiä (Tero Tuomaala) 0409111093.

- 1 kauris/metsästäjä koko kaudelle.

- Kiintiö 10 kaurista + 2 kaurispukkia keväälle.

- Kaatoilmoitus välittömästi Terolle.

METSÄSTYSAJAT:

- 1.9.2020 - 15.2.2021

- 26.9.2020 - 31.1.2021 ajavalla koiralla.

- 1.2.2021 - 15.2. 2021 ilman koiraa.

- kevään pukkipyynti sitten kun päätös metsästysajasta saadaan.

MUISTA LAKISÄÄTEINEN KAATOILMOITUS.

Metsästyskausi lähestyy....Oletko saanut Metsästysseuran jäsenlaskua ? 

Siirryimme uuteen yhdistysohjelmaan kevään aikana. 
Yli 300 jäsenlaskua on lähtenyt sähköpostin kautta lähettäjänä "Pattijoen Metsästysseura ry. <noreply@yhdistysavain.fi" ja jäsenlaskusi on voinut päätyä roskapostiin. 
myös postilla lähteneitä on voinut jäädä tulematta postin ongelmien "koronan" vuoksi tai jopa virheellisen postiosoitteen vuoksi. 

Otatko yhteyttä jos et ole saanut jäsenlaskua, niin laitetaan asia kuntoon. 


t. Jari Kotajärvi 
Seuran sihteeri 
p. 040-5875920 
jari.kotajarvi@gmail.com

PATTIJOEN METSÄSTYSSEURA RY KESÄKOKOUS

PÖYTÄKIRJA
AIKA: 4.8.2020 klo 18:00
PAIKKA: Seuran maja

1. Kokouksen avaus
Auvo Arffman avasi kokouksen ja totesi kaikki tervetulleiksi.


2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Auvo Arffman ja sihteeriksi Jari Kotajärvi.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksesta ilmoitettiin seuran majan ilmoitustaululla 15.7., Raahen Seutu 17.7. ja Raahelainen lehdessä 18.7. sekä seuran netti ja facebook-sivuilla.

Kokoukseen oli saapunut 28 jäsentä (liite 1.) Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Pöytäkirjan tarkastus.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Edvard Leinonen ja Timo Lampela.

5. Esityslistan hyväksyminen.
Esityslista hyväksyttiin.

6. Riistan metsästystä koskevat rajoitukset. Päätettiin seuraavaa:

- Teeri: Kiintiö 2 / kausi / hlö

- Metsäpyy: Kiintiö 3 / kausi / hlö
- Metso: Kiintiö 1 / kausi / hlö
- Koppelo: Rauhoitettu
- Riekko: Rauhoitettu
- Peltopyy: Rauhoitettu

- Metsäkauris: Kiintiö 10 kpl syksylle, keväälle pukkipyyntiin 2 kpl (yht.12 kpl), kiintiö 1 kpl / hlö
Kauriin pyyntiryhmään on ilmoittauduttava ennen pyyntikauden aloitusta.
Välitön ilmoitusvelvollisuus kaadon jälkeen tekstiviestillä kauriin pyynnin vetäjälle.
Vetäjä ilmoittaa ryhmän jäsenille jäljellä olevan kiintiön.

- Luotiaseen käyttö merenranta- alueella on kielletty.
- Teräshaulien käyttöä ei suositella aivan puustotonta merenranta-aluetta lukuun ottamatta.

- Joulunaika 24 - 25.12 rauhoitettu kaikelta metsästykseltä.

Johtokunnalla on mahdollisuus muuttaa kesäkokouksen päätöksiä metsästysalueista, rauhoituksista ja saaliskiintiöistä.

7. Metsästysalueita koskevat päätökset

METSÄSTYSALUEIDEN RAJAT MUUTTUNEET

Seuraavat alueet rauhoitettu kokonaan tai osittain:

- Kotirannantien merenpuoli rauhoitettu metsästykseltä 20.8.2020 klo 12:00 saakka.

-Ylipää: Pururata - Kastellintie - Pattijoen silta - Kannistontie – Kalliontie.

-Jokela-Kirkonkylä: Entinen Raahen kaupungin raja – Merenranta (poislukien Pertunletto, Mansikkakari)- Pohjoishaaraan - Lassintie - Kotirannantietä kylälle - Siikajoentietä - Ämmänkorvenojaan - Väinönkorpi - Ämmänkorven tielle - Rullikangas – Kujalantie – 8-tie - Kastellintielle –Jokelankyläntielle - Ylitalontietä – Jokelantielle – Korkelontie – oikealle lähtevä polku - entisen Raahen kaupungin rajalle - Rajaa pitkin merenrantaan. 

-10.9.2020 alkaen 31.7.2021 saakka metsästys sallittu Jokelantie-Korkelontie-oikealle lähtevä polku- entisen Raahen kaupungin rajalle-voimalinjaa pitkin Jokalantielle (katso kartta) sekä 1.9. alkaen hirven metsästys pelloilta vahtimalla. 

-Edellämainituilla alueilla loukku ja rautapyynti sallittu lain mukaisin ehdoin. 

-Lisäksi karttaohjelmiin merkityt kielletyt palstat.


8. -Vieraslupien myynti seuran omille vuokra-alueille ja vieraan metsästysoikeus:

a). Metsästysoikeuden vuokraaja saa käyttää metsällä 1 vierasta kerrallaan veloituksetta. 
b). Seuran muu jäsen 1 vierasta kerrallaan 5 kertaa kaudessa 10 € / vrk. / vieras.
Saalis molemmissa isännän kiintiöstä. 
Vieras saa metsästää vain seuran jäsenen mukana ollessa.

9. Vesilinnustus: Vieraslupa 40 € /kausi, 20 € /vrk.
Lupia voi ostaa suoraan pankkiyhteydellä (FI32 5381 3440 0018 83) merkitsemällä
maksukuittiin lupanimike ja vieraan nimi sekä metsästyspäivä.

10. Metsästyksen ja seuran omien kiinteistöjen valvonta
- Metsästyksen ja kiinteistöjen valvonta on kaikkin seuran jäsenten tehtävä.
- Metsästystä valvovat myös Metsähallituksen, Rajavartioston ja Raahen Riistanhoitoyhdistyksen viralliset metsästyksen valvojat.
Henkilö joka tavataan seuran alueella ilman metsästyslupaa, seuraamus on 5 kertaa kulloinenkin seuran vuosimaksu, joka sisältää jäsenmaksun + pistemaksun.

11. Koemaastojen luovutus.
- Koemaastoja luovuttaa kenneljaosto ja hirvijaosto, jotka informoivat johtokuntaa.
- Kokeiden järjestelyistä ja ilmoituksista vastaavat kennel- ja hirvijaosto.
- Kokeista ja maastoista on ilmoitettava seuran nettisivuilla 3 päivää ennen kokeita.
Myös kokeiden peruuntumisesta ja mahdollisesta siirrosta ilmoitus mahdollisimman pian netti- ja facebooksivuille.

Seuran ulkopuoliselta osallistujilta peritään kokokauden kokeeseen osallistumisesta koelupamaksu 10€ / krt.

12. Metsästysalueiden vaihto Olkijoen Erämiesten kanssa.

-Koronatilanteen vuoksi metsästysalueiden vaihtosopimuksia ei ole tehty. 

-Kommo-Loskarinlahti yhteislupa-alue ei ole enää meidän käytössä.

13. Hirvenmetsästyssäännöt

Hyväksytään vuosikokouksen 9§ kohta10 hyväksymättä jäänyt hirvenmetsästyssääntö. 


14. Muut asiat:

- Merihanhien rengastaminen/pannoitus Perämeren alueella.

- Kaurishavaintoilmoitukset uudessa kotisivussa.

- Saalisilmoitukset taantuvista riistalajeista.

- Oma Riista sovellus ja seuran Facebook.
- Suurpetoilmoitus aina havainnosta välittömästi petoyhdysmiehille Johan Paanille p. 0440702872, Ilkka Seppälälle p. 0400280506 tai muille riistanhoitoyhdistyksen petoyhdysmiehille.

15. Kokouksen päättäminen.
Kokous päättyi klo 19.30


Auvo Arffman                         Jari Kotajärvi
Puheenjohtaja                        Sihteeri

Edvard Leinonen                    Timo Lampela.
                Pöytäkirjan tarkastajat 

GPS-hanhet

VÄLITÄN ANTTI PIIROSEN TIEDONANNON. LUE LOPPUUN. LISÄSIN TIEDONANNON JÄLKEEN OMAA TEKSTIÄ.

Seuran alueella merkattiin tänä kesänä merihanhia GPS-lähettimillä. Lisäksi hanhia myös kaularenkailla. Merkkaus liittyy tutkimusprojektiin, jossa selvitetään suomalaisten merihanhien liikkeitä. Tutkimusprojektista voi lukea lisää viime vuoden Metsästäjä-lehdistä. Aiemmin merkattujen merihanhien liikkeitä voi seurata netissä osoitteessa https://satelliitti.laji.fi/. Myös osa tänä kesänä merkatuista hanhista tulee myöhemmin sivulle seurattavaksi.
Tieto metsästyssaaliiksi saaduista rengastetuista linnuista on tutkimukselle erittäin tärkeää, joten ammutut rengastetut linnut pyydetään ilmoittamaan. Ilmoitus on helpoin tehdä sähköisesti rengastustoimistoon osoitteessa https://loydos.luomus.fi/forms/rengasloyto. Toinen vaihtoehto on ilmoittaa renkaat tutkimuksen tekijälle osoitteeseen antti.p.piironen@gmail.com.
SITTEN OMA LISÄYS:
Kevään ja kesän aikana Perämerellä pyydystettiin merihanhipoikueita. Pattijoki-Olkijoki välillä n. 10 poikuetta. Niiden naarasemot sai gps-lähettimen ja koirasemot kaularenkaan (sininen). Lisäksi kiinnisaadut pesimättömät hanhet merkittiin kaularenkaalla. Kaikki rengastettiin myös nilkkarenkaalla.
Jos saat saaliiksi ed. mainitun hanhen niin:
1) Siitä saa hyvän paistin.
2) Mitään väärää ei ole tapahtunut.
3) Pannoitettujen hanhien ampumisesta ei seuraa mitään sanktioita.
4) Ehdottoman tärkeää on ilmoittaa saaliista ja palauttaa gps-lähetin. Jos haluat apua siinä niin voit palauttaa lähettimen myös Pj:lle

Uusi yhdistysohjelma käyttöön jäsenrekisterissä, jäsenlaskutuksessa sekä yhdistyksen kotisivuissa.

Hyvä jäsen, saat lähiaikoina sähköpostissa tai normaalipostin mukana jäsenmaksun. Lasku on hyvinkin erinlainen kuin ennen. Maksettuasi laskun se toimii todisteena seuran jäsenyydestä ja metsästysoikeudesta seuran mailla.

Ko.laskut on tehty yhdistysavaimella

Ilmoitettu: 5.4.2020Pop-Up katokset
Ilmoitettu: 12.3.2020
Seuralle on hankittu kaksi Pop-Up katosta ja viisi seinää kilpailuja, koiranäyttelyjä, messuja, leirejä jne. varten. Kun katokset ovat vapaana niin seura vuokraa niitä jäsenilleen esim. häihin, rippijuhliin, yo-juhliin 20€/katos. Katoksen koko on 3x3x1,9m.