Vesilintulupa (Vieraslupa)

Vesilinnustuksen vieraslupa-alue

Sorsastuslupa 40 € /kausi, päivälupa 20 € /vrk. 
Lupia voi ostaa suoraan pankkiyhteydellä 

FI32 5381 3440 0018 83

ja merkitsemällä maksukuittiin lupanimike ja vieraan nimi sekä metsästyspäivä.

Sorsastuslupa alue oikeuttaa metsästämään merenrannassa Pattijoen pohjoishaaran-Säikänojan välisellä alueella sekä osaltaan myös pohjoishaaran eteläpuoliselle alueella, joka on merkitty maastoon sinisellä kuitunauhalla.

Metsästysalue on rajattu karttaan mustalla viivalla.

Rivin kalasataman läheisyydessä aidatulla meren ranta-alueella on karjaa. Sorsastajat, älkää häiritkö karjaa ja muistakaa laittaa portit kiinni jos liikutte aitauksessa. On myös hyvä muistaa, että aitalangoissa on jännite.

Hylsyt ja roskat kerätään tietenkin talteen.