Villisian yhteispyyntisääntö

VILLISIAN PYYNTISÄÄNNÖT YHTEISPYYNNISSÄ


OLKIJOEN ERÄMIEHET 

PATTIJOEN METSÄSTYSSEURA 

1§ 

Osallistuminen metsästykseen

- Villisian metsästykseen osallistutaan ilmoittautumalla henkilökohtaisesti yhteispyyntiryhmään.

- Osallistumisoikeus on varsinaisilla jäsenillä, koejäsenillä ja maanomistajajäsenillä. 

- Vieraslupia voidaan myöntää kunkin seuran sääntöjen puitteissa. Vieraslupaa ei voi myöntää toisen seuran alueelle.

- Villisian yhteispyyntiin pääsee ampujaksi hyväksymällä nämä säännöt.

2§ 

Johtajat ja varajohtajat.

- Seurat valitsevat johtajan ja varajohtajat ennen pyyntipäivän aloittamista. 

- Metsästyksen johtaja tai hänen ollessa estyneenä, varajohtaja vastaa metsästyksestä.

- Johtaja valitaan sen seuran pyyntiin osallistujista, jonka seuran alueella metsästys tapahtuu.

3§ 

Metsästäjän velvollisuudet ja oikeudet

- Metsästykseen osallistuva huolehtii henkilökohtaisesti lupapapereista ja vastaa niistä tarkistettaessa.

- Metsästyksessä on noudatettava erityistä varovaisuutta.

- Viereisen passimiehen sijainti on tiedettävä.

- Metsästäjä vastaa omasta laukauksestaan.

- Jokaisella jahtiin osallistuvalla on oltava ylävartalon peittävä hyvin näkyvä ja erottuva vaatetus esim. hirven metsästyksessä käytettävä vaatetus.

- Villisian kaatajaksi katsotaan henkilö, joka ampuu ensimmäisen kuolettavan laukauksen.

- Villisian ampujalla on ensisijainen oikeus kaadettuun eläimeen.

- Kiistatapaukset kaatajasta tai saaliin omistuksesta ratkaisee pyynnissä oleva johtaja.

- Kaatajaksi nimettyn henkilön on itse huolehdittava lakisääteisen kaatoilmoituksen tekemisestä. 

4§ 

Metsästysalue

- Villisian yhteismetsästys tapahtuu seurojen metsästykselle sallituilla pyyntialueella.

- Jokainen seura vastaa oman alueen metsästysoikeudesta.

5§ 

Metsästysvälineet

- Metsästyksessä saa käyttää kaikkia villisian metsästykseen sallittuja metsästysaseita.

- Ampumamatka on mitoitettava käytettävän aseen, turvallisen ampumamatkan sekä henkilön ampumataitoa vastaavaksi.

Metsästettävä eläin

- Metsästettävän eläimen kohdalla noudatetaan Riistakeskuksen antamia pyyntiaikoja, ohjeita sekä rajoitteita naaraasta, jolla on saman vuoden porsaat.

Metsästysmouto

- Yhteismetsästys voidaan toteuttaa koirapyyntinä, vahtimalla tai ns. miesajona.

8§ 

Koirat

- Pyyntiin käytetään ensisijaisesti seurojen jäsenten omia koiria.

- Seurojen ulkopuolisen henkilön koira voidaan tuoda pyyntiin.

- Koirien ajojärjestys sovitaan pyyntiaamuna.

- Villisian koiralle aiheuttamasta vahingosta seurat eivät ole vastuussa tai korvausvelvollisia.

Muuta huomioitavaa

- Yhteispyynti ei rajoita kenenkään henkilökohtaista oikeutta metsästää villisikaa luvallisella alueella.

- Yhteydenpitovälineenä suositellaan VHF-puhelinta tai seurueen omaa WhatsApp- ryhmää.

- Turvallisuussyistä pyritään hyödyntämään hirvitorneja, puupasseja tai korkeampia maastonkohtia.

OLKIJOEN ERÄMIEHET

PATTIJOEN METSÄSTYSSEURA 

Villisian pyyntiin osallistuva:Olen perehtynyt laadittuihin villisian pyyntisääntöihin ja ymmärtänyt niihin sisältyvät velvoitteet ja vastuut. Hyväksyn säännöt ja sitoudun noudattamaan niitä.