Majan vuokrauslomake:

Varauksen kohde:
Vuokraaja on
Vuokraus tarkoitus