Sorsastusluvat

Sorsastuslupa 40 € /kausi, päivälupa 20 € /vrk. 
Lupia voi ostaa suoraan pankkiyhteydellä

FI32 5381 3440 0018 83 merkitsemällä maksukuittiin (viestiksi) lupanimike ja vierasluvalla metsästävän henkilön nimi sekä metsästyspäivä.

Sorsastulupa alue oikeuttaa metsästämään merenrannassa Pattijoen pohjoishaaran-Säikänojan välisellä alueella sekä osaltaan myös pohjoishaaran eteläpuoliselle alueella.

Metsästysalue on merkitty alla olevaan karttaan mustalla viivalla.

Rivin kalasataman läheisyydessä aidatulla meren ranta-alueella on karjaa. Sorsastajat, älkää häiritkö karjaa ja muistakaa laittaa portit kiinni jos liikutte aitauksessa. On myös hyvä muistaa, että aitalangoissa on jännite.

Hylsyt ja roskat kerätään tietenkin talteen.