Pattijoen Metsästysseuran toimintapisteet


Pisteen arvo 5 €, vuosittain tarvittava pistemäärä20


Seuran omat edustukset3
Seuran toimintaan liittyvät valistustilaisuudet3
Seuran järjestämät talkoot pistettä / tunti4
Osallistuminen seuran kilpailuihin5
Toimitsijana seuran näyttelyissä ja kilpailuissa10
Toimitsijana seuran ajo- ja haukkukokeissa10
Seuran jäsen ajo- ja haukkukokeissa10
Ruokintap. hoito riistalinnuille ja jäniksille yli talven metsästysalueella.20
Uusi telkänpönttö maastoon tai kahden maastossa5
olevan kunnostaminen
Riistapeltoa luovutettu vähintään 5 aaria/ jäsen20
Petoeläimet, varislinnut ja rauhoittamattomat lokit:
- Kettu, näätä, minkki, kärppä, supikoira.10
- - Nahan näyttö ja merkitseminen jaoston vetäjälle
- Varis, harakka, harmaa- ja merilokki2
-- Varis ja lokkilintujen kuivatut varpaat palautettava
saalistietoineen jos haluat pisteet.


Pisteet on mahdollista korvata rahalla yht. 100 €


Seuranta: Johtokunnan kokouspiiriin kuuluva sekä
Jaostojen puheenjohtajat/ toimintaa vetävät hyväksyvät
pisteet korttiin ennen palauttamista.


Vuosikokous päätös 25.02.2020