Saalisilmoitus

Jos käytössäsi on omariista sovellus, ilmoita seuran toiminta-alueella saadut saaliit sovelluksen kautta.

Voit lähettää allaolevan lomakkeen kautta tai viereisen tulostettavan version kautta.