Jäsentiedote 2023

Seuran vuosikokouksen päätökset 20.2.2023

Vuosikokouksen päätöksellä jäsenmaksu on 35 €

Liittymismaksu on 85 €.  Jahtilehden hinta on 15 €.

Toimintapisteet 5 € / piste. Toimintapisteitä on kerättävä 20 pistettä/v toiminnalla tai ne on korvattava rahalla. 65 vuotta täyttäneellä ei ole toimintapistevelvollisuutta. Merkitse siksi syntymävuotesi toimintapistekorttiin, jos olet yli ko. ikärajan. Johtokunta voi anomuksesta vapauttaa toimintapistemaksusta. 

PISTEET OVAT MAKSUSSA AINA SEURAAVAN VUODEN JÄSENMAKSUSSA, JOTEN AINA EDELLISENÄ VUONNA VOI PIENENTÄÄ SEURAAVAN VUODEN MAKSUA OSALLISTUMALLA SEURAN TOIMINTAAN

Seuratkaa lehtien Raahen Seudun ja Raahelaisen seuratoimintapalstoja ja majan ilmoitustaulua. Seuran nettisivuilla http://www.pattijoenmetsastysseura.fi tiedotetaan talkoista ja muista tapahtumista. Seuralla on Facebook-sivusto.

Jäsenmaksunsa maksamatta jättäneille jäsenille ei enää lähetetä seuraavan vuoden jäsenkorttia.

Jäsen- ja toimintapistekortit on palautettava jokaisen seuran jäsenen sihteerille saalistietoineen ja toimintapisteet merkattuna ja hyväksyttynä 31.12.2023 mennessä riippumatta siitä onko saalista tullut. (Hyväksyntä pisteistä johtokunnan jäseniltä tai talkoiden vetäjiltä = kortti mukaan talkoisiin) Helpointa on tehdä toimintapisteilmoitus seuran kotisivulla ja saalisilmoitus Oma Riistassa, mikäli olet liittynyt seuran Oma Riista-ryhmään.

Pienpetopyynnin vaikutuksien seuraamiseksi riistakantoihin seura tilastoi aluekohtaisesti seuralle esitetyt pienpetosaaliit. Tilastoinnissa käytetään saaliin esittäjän allekirjoittamaa lomaketta, jonka saa nettisivuilta. Tilasto esitetään vuosikokouksessa. Tulosten perusteella voimme myös tehostaa kohdealueille erilaisia riistanhoidollisia toimenpiteitä. Pienpetosaaliit kokonaisina tai koko nahkoina on merkkausta varten esitettävä puheenjohtajalle. Saadakseen pisteet pienpedosta se on näytettävä seuraaville tarkistajille: Kirkonkylä-Jokela: Sampo Koivula puh. 050-5304122, Ylipää-Kopsa: Jouni Myllylä puh. 044-2824342 Pienpedoista maksetaan poistomaksua jos pyytäjä niin haluaa. Ilman saaliin esittämistä tarkastajalle, ei maksua suoriteta. Vain seuran metsästysalueelta pyydetyistä pienpedoista saa toimintapisteet ja poistorahan.

Suurpedoista ilmoitukset RHY Johan Paani p. 044-0702872, Sakari Koivikolle p. 040-5707419 tai Ilkka Seppälälle p. 0400-700995

HYVÄÄ JA TOIMINNALLISTA VUOTTA JOKAISELLE SEURAN JÄSENELLE 

Johtokunta