Liity jäseneksi

Seuran varsinaiseksi-, tai koejäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka asuu Pattijoen Metsästysseura ry:n toiminta-alueen sisällä tai riittävän suuresta, metsästykseen sopivasta alueesta metsästysvuokrasopimuksen tehnyt maanomistaja. 

Jäsen sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Koejäsenen tulee asua seuran toiminta-alueella koko koejäsenyyden ajan. Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran johtokunnan on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

Seuran kilpailujäseneksi voi johtokunta erillisen anomuksen perusteella valita hyvämaineisia metsästysharrastuksen kilpailutoimintoja harrastavia henkilöitä. 

Seuran kannattajajäseneksi voi johtokunta erillisen anomuksen perusteella valita hyvämaineisen henkilön joka toimillaan edistää metsästysseuran toimintaa. 

Vuosittaisen kilpailu- ja kannattajajäsenmaksun vahvistaa vuosikokous, liittymismaksua ei ole. Kilpailu- ja kannattajajäsenellä on kokouksissa puheoikeus mutta ei äänioikeutta. Kilpailu- ja kannattajajäsenellä ei ole metsästysoikeutta.