Ilveksen pyyntisäännöt (hyv.kesäkokous 6.8.2018)

Ilveksen pyyntisäännöt (poikkeuslupapäätös)


YHTEISLUPA OSAKASSEUROJEN ILVEKSEN PYYNTISÄÄNNÖT

OLKIJOEN ERÄMIEHET / PATTIJOEN METSÄSTYSSEURA / PIEHINGIN ERÄMIEHET /RAAHEN ERÄNKÄVIJÄT / SALOISTEN JAHTIMIEHET / ERÄSEURA KARHU.

Osallistuminen metsästykseen

- Ilveksen metsästykseen osallistutaan ilmoittautumalla seurakohtaisesti.

- Osallistumisoikeus poikkeusluvan mukaiseen ilveksen metsästykseen on osakasseurojen varsinaisilla jäsenillä, koejäsenillä ja maanomistajajäsenillä.

- Pienriistakortillisilla ei osallistumisoikeutta.

- Vieraslupia ei myönnetä ilveksen metsästykseen.

- Ilveksen metsästykseen pääsee ampujaksi hyväksymällä allekirjoituksellaan nämä säännöt.

Poikkeusluvanhakija

- Poikkeusluvanhakija (luvavanhakija) valitaan osakasseurojen edustajien kokouksessa.

- Luvanhakija vastaa metsästyksen tiedottamisesta ja viranomaisvelvoitteista.

- Metsään haavoittuneena jääneestä ilveksestä on luvanhakijan tai pyynnissä olevan johtajan viipymättä ilmoitettava lähimmälle poliisille.

- Luvanhakija nimeää johtajat ja varajohtajat seuroittain.

Johtajat ja varajohtajat

- Johtajat ja varajohtajat muodostavat johtajiston.

- Johtajat sopivat mahdollisesti saatujen lupien maksamisesta ja maksumenettelystä.

- Lupaosakasseurat valitsevat johtajan ja varajohtajat ja esittävät heitä luvanhakijalle.

- Kunkin seurueen metsästyksen johtaja tai hänen ollessa estyneenä, varajohtaja vastaa metsästyksestä.

- Vuorossa ollut metsästyksenjohtaja tiedottaa metsästyksen tapahtumista pyyntivuoron päätyttyä luvanhakijalle.

Metsästäjän velvollisuudet ja oikeudet

- Metsästykseen osallistuva huolehtii henkilökohtaisesti lupapapereista ja vastaa niistä tarkistettaessa.

- Metsästyksessä on noudatettava erityistä varovaisuutta.

- Viereisen passimiehen sijainti on tiedettävä.

- Metsästäjä vastaa omasta laukauksestaan.

- Jokaisella jahtiin osallistuvalla on oltava ylävartalon peittävä hyvin näkyvä ja erottuva vaatetus esim. hirven metsästyksessä käytettävä vaatetus.

- Ilveksen kaatajaksi katsotaan henkilö, joka ampuu ensimmäisen kuolettavan laukauksen.

- Ilveksen ampujalla on ensisijainen oikeus taljaan ja kalloon.

- Ruho toimitetaan Luonnonvarakeskukselle ( LUKE) tutkimuskäyttöön poikkeusluvassa mainituin ehdoin.

- Kiistatapaukset kaatajasta tai saaliin omistuksesta ratkaisee pyynnissä oleva johtaja tai tarvittaessa johtajisto.

- Ilveksen metsästäjän on osallistuttava pyydettäessä Riistakeskuksen ilveslaskentaan.

Metsästysalue

- Ilveksen metsästys tapahtuu seurueiden yhteismetsästyksenä myönnetyllä pyyntialueella.

- Jokainen seurue vastaa oman alueen metsästysoikeudesta.

Metsästyksen aloitus

- Metsästyksen aloituspäivästä ja seurueen vuorosta päättää johtajisto.

- Yhteislupa seurueiden pyyntivuoroja voidaan yhdistää/jaksottaa tarvittaessa.

Jälkiseuranta

- Jokainen yhteislupaosakasseura tekee alueellaan ennen pyyntipäivää ilveshavainnot ja kartoittaa ne ja varmistaa että ilves on yksinäinen.

- Jälkiseurannan tuloksesta ilmoitetaan vuorossa olevalle johtajalle kun kaatoluvan mukainen yksilö on sopivalla metsästysalueella.

Metsästysvälineet

- Metsästyksessä tulee käyttää aseena haulikkoa, joka on vähintään 12 kaliperiä.

- Haulikoko tulee olla 3,5-4,5 mm.

- Ampumamatka saa olla maksimissaan (enintään) 30 m.

Metsästettävä eläin

- Metsästyksessä ammutaan vain yksittäistä ilvestä.

- Pyynninaikana ei pyyntialueella ammuta muita eläimiä.

10§

Koirat

- Johtajat kartoittavat koiratilanteen omassa seurueessa.

- Pyyntiin käytetään ensisijaisesti vuorossa olevan seurueen jäsenen omia koiria.

- Mikäli koiraa ei ole käytettävissä niin toisen osakasseuran jäsenen koiran mahdollisuudesta osallistua metsästykseen päättää vuorossa oleva johtaja.

- Seurueiden ulkopuolisen henkilön koiraa ei saa tuoda pyyntiin.

- Ajojärjestys sovitaan pyyntiaamuna.

- Kaikkia koiria pyritään käyttämään.

- Koiralle ilveksen aiheuttamasta vahingosta vastaa koiran omistaja.


OLKIJOEN ERÄMIEHET / PATTIJOEN METSÄSTYSSEURA / PIEHINGIN ERÄMIEHET / RAAHEN ERÄNKÄVIJÄT / SALOISTEN JAHTIMIEHET / ERÄSEURA KARHU.


Ilveksen pyyntiin osallistuva.


Olen perehtynyt laadittuihin ilveksen pyyntisääntöihin ja ymmärtänyt niihin sisältyvät velvoitteet ja vastuut. Hyväksyn säännöt ja sitoudun noudattamaan niitä.


Pvm:__________________allekirjoitus:____________________________

nimen selvennys


leikkaa tästä

________________________________________________________________________________


Tämä osa seuran arkistoon


OLKIJOEN ERÄMIEHET / PATTIJOEN METSÄSTYSSEURA / PIEHINGIN ERÄMIEHET /
RAAHEN ERÄNKÄVIJÄT / SALOISTEN JAHTIMIEHET / ERÄSEURA KARHU.


Ilveksen pyyntiin osallistuva.


Olen perehtynyt laadittuihin ilveksen pyyntisääntöihin ja ymmärtänyt niihin sisältyvät velvoitteet ja vastuut. Hyväksyn säännöt ja sitoudun noudattamaan niitä.Pvm:__________________allekirjoitus:____________________________


nimen selvennys